Konkursil osalemise tingimused

Näitusekavand peab sisaldama:

1) ideekavandit (mitte enam kui  2 A4 lehekülge):
Kavandis võiks olla vastatud järgmistele küsimustele: Milliseid esemeid, fotosid, tekste, soovite näidata? Miks tahate neid näidata, mis on asja põhiidee? Mis on näituse põhiteema, mida tahetakse näidata?

2) joonist/pilti ühel leheküljel näituse paigutusest saalis (võib sisaldada kuni kolme pilti/joonist), mis ilmestab seda, kuidas plaanitav näitus välja nägema hakkab. Näitusesaali plaani leiab konkursi kodulehelt. Vajadusel saab paberkujul näitusesaali plaani Eesti Rahva Muuseumi näitusemajast aadressil Kuperjanovi 9, Tartu;

3) näitusekavandi esitaja kontaktandmeid (nimi, telefon, e-maili aadress, aadress);

4) kinnitust, et ollakse tutvutud ja nõus "Oma Näituse" osalemistingimustega ning eduka konkursil osalemise korral ollakse valmis näitus koostöös ERMi meeskonnaga õigeaegselt valmis tegema.


„Oma Näituse“ ideekirjeldus ja näituse paigutuse joonis/pilt tuleb esitada Eesti Rahva Muuseumile kasutades selleks ühte alljärgnevatest võimalustest:

  • Näitusekavandi saab esitada elektrooniliselt täites selleks ette nähtud vormi;
  • Näitusekavandi võib ise tuua Eesti Rahva Muuseumi näitusemajja J.Kuperjanovi 9, Tartu. Märksõna „Oma Näitus“;
  • Näitusekavandi võib saata postiga: Konkurss „Oma Näitus“, Eesti Rahva Muuseum, J. Kuperjanovi 9, Tartu 51014

Näitusekavandi laekumise tähtaeg on 10.05.2013.

NB! Elektrooniline osalemisvorm vastab kõigile nõuetele. Kui on täidetud kõik kohustuslikud väljad, mingeid lisadokumente edastama ei pea.

Konkursil osalemine on tasuta.

  • Konkursil ei saa osaleda muuseumitöötajad ega konkursi korraldamisega seotud isikud.
  • Esitatav ideekavand ega ka kokku pandav Oma Näitus ei tohi kahjustada kellegi teise huve ning minna vastuollu Eestis kehtivate seadustega.
  • Korraldajatel on õigus kasutada "Oma Näituse" võistlusel osalevaid töid tasuta koos autori nimega ideekonkursiga seonduvalt meedias ja uurimistöös mittekommertslikel eesmärkidel.
  • Korraldajad ei edasta osalejate isikuandmeid kolmandatele osapooltele ja kasutab neid ainult Oma Näitusega seotud kommunikatsioonis.